Helsedatamiljøet på Tynset

To spennende offentlige virksomheter
Se ledige stillinger

Helsedataservice

FHI

Førstelinjetjeneste for helseforskere

Helsedataservice er første stopp for forskere som søker om helsedata. Virksomheten er en seksjon i Folkehelseinstituttet (FHI) og er førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. 

Norsk helsearkiv

Arkivverket

Sentralt helseregister for hele Norges pasientjournaler

Ti år etter vår død havner pasientjournalene våre fra spesialisthelsetjenesten hos Norsk helsearkiv på Tynset. Der blir de en del av Helsearkivregisteret – et nytt, sentralt helseregister, unikt i verdenssammenheng, hvor journalene blir til helsedata som benyttes i forskningens tjeneste.

Nettsiden eies av IPRNØ:
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen

Samarbeidspartnere: