Helsedataservice

Folkehelseinstituttet (FHI)
Se ledige stillinger

Helsedataservice

Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.

Veiledning til forskere

Helsedataservice skal veilede forskere og andre som søker tilgang til helsedata for sekundærbruk, og skal behandle søknader.

Portalen helsedata.no

Nettstedet helsedata.no blir hovedinngangen til Helsedataservice. Helsedata.no er allerede etablert, med felles søknadsskjema, søknadsmottak, variabelsøk og veiledning til søkerne.

Tett samarbeid med registrene

Registerforvalterne har samlet inn data over lang tid og lagt grunnlaget for at vi nå kan ta enda et steg videre og utnytte disse dataene enda bedre. Dette samarbeidet er svært viktig.

Nettsiden eies av IPRNØ:
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen

Samarbeidspartnere: