Ledige stillinger innen helsedata på Tynset

Kom til fjells for å bygge et spennende fagmiljø!

Her utlyses det stillinger innenfor to offentlige virksomheter som driver med helsedata på Tynset; Norsk helsearkiv og Helsedataservice.

Saksbehandler

Helsedataservice

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe med saksbehandling knyttet til behandling av søknader om tilgang til helsedata, og som har lyst til å være med på å videreutvikle den nasjonale enheten Helsedataservice.

Helsedataservice (HDS) er en viktig del av en nasjonal satsning som skal stimulere til økt bruk av helsedata. Et mål med satsingen er mer og bedre helseforskning. Helsedataservice skal ivareta ansvaret som nasjonal tilgangsforvalter av helsedata til sekundærbruk, og være et nasjonalt, og europeisk, kontaktpunkt knyttet til bruken av helsedata. Du vil jobbe på nasjonalt nivå og samarbeide med andre etater.

Se stillingen

Nettsiden eies av IPRNØ:
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen

Samarbeidspartnere: