Norsk helsearkiv

Arkivverket
Se ledige stillinger

Norsk helsearkiv

Vi tar vare på avdøde pasienters journaler fra spesialisthelsetjenesten. Både nyere digitalt skapte journaler og eldre, digitaliserte papirjournaler kan gjøres tilgjengelige for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende lovverk.

Å redde liv i fremtiden

Gamle pasientjournaler er aktuelle igjen – nå som råmateriale i forskning i en skala som hittil har vært umulig. Se videoen om Norsk helsearkiv og det unike oppdraget vårt.

Over 100 år tilbake i tid

Datagrunnlaget i Helsearkivregisteret er helt unikt. Diagrammet viser innlemmet pasientjournaler i november 2021 fordelt etter fødselsår.

100 km papirstabel

Norsk helsearkiv skal digitalisere en papirstabel over 100km høy. For at det skal kunne skje i forutsigbar fremtid må det skannes rundt 200.000 sider per dag.

Aktivt forskningsmiljø

Helsearkivregisteret brukes allerede til helseforskning og egner seg godt til PhD stipendiater innen ulike disipliner.

Regionen har etablert et PhD-nettverk hvor stipendiater kan møtes og dele erfaringer på tvers av fagområder.

Nettsiden eies av IPRNØ:
Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen

Samarbeidspartnere: